Sponsorskap

Sponsring är en av våra nycklar till framgång. Sponsorer är medlemmar i gemenskapen som har åtagit sig att avhålla sig och att arbeta med OAs 12 steg och 12 traditioner efter bästa förmåga.

Kan du sponsra?

Om du är abstinent och har goda kunskaper om de 12 stegen av Overeaters Anonymous och har en sponsor själv så kan du sponsra andra. Om du vill erbjuda din tjänst som sponsor till medlemmar i OA Region 9, skicka ett e-postmeddelande till info@oaregion9.org för att läggas till vår sponsorlista.

Sponsor idag

Söker en sponsor

För att hitta en sponsor leta efter någon som har det du vill ha i återhämtning och fråga hur han, hon eller de uppnår det. Delta i en rad möten och lyssna efter berättelser om stark återhämtning, skaffa telefonnummer och nå ut. Om du inte hittar en sponsor direkt, låt dig inte avskräckas, kontakta info@oaregion9.org för vår sponsorlista.

Söker en sponsor
Gå till verktygsfältet