Stadgar och policy

Policyprocedurer

"Varje grupp bör vara autonom utom i frågor som påverkar andra grupper eller OA som helhet" Tradition 4 av Overeaters Anonymous

"Frågor som påverkar andra grupper" är en verksamhet för intergrupper och serviceorgan som National Service Boards och "OA som helhet" är en verksamhet för World Service Business Conference. OA Region 9 utgör ett forum för samverkan mellan intergrupper och serviceorgan inom vårt geografiska område för det kollektiva bästa, till exempel med översättningar av litteratur till andra språk än engelska och uppmuntra sponsring och service utanför gruppnivå som ett sätt att stärka vår gemenskap.

OA Region 9 har sin egen uppsättning styrande stadgar och policy och procedurer som anger hur vi arbetar tillsammans.

Gå till verktygsfältet