Översättning

OA 12-stegsprogrammet fungerar bäst där OA-litteraturen finns tillgänglig på en medlems eget språk. OA Region 9 uppmuntrar och hjälper till att stödja översättning av OA-litteratur genom översättningsfonden.

Riktlinjer

Licenserna för Overeaters Anonymous konferensgodkänd litteratur ägs av OA Inc och alla översättningar som görs till andra språk än engelska kräver att ett licensavtal finns på plats. I OA Region 9 kan vi hjälpa vilken nationell servicenämnd eller språkservicenämnd som helst som vill göra översättningar. Vi har många medlemmar som ger service åt regionen som har erfarenhet, styrka och hoppas kunna dela med sig av ämnet översättningar.

OA Inc har en licensieringsprocess i två steg för godkännande av översättning

Läs mer

Licens 1

Licens 1 ger tillåtelse att översätta ett visst stycke litteratur och att cirkulera översättningen i syfte att validera dess riktighet.

LÄR DIG MER

Licens 2

Licens 2 ger tillstånd att skriva ut och distribuera den godkända översättningen och används också för att tilldela rättigheter till det översatta verket när din OA-grupp eller serviceorgan distribuerar befintliga översättningar som inte har licensavtal.

LÄR DIG MER

Ordlista

Om ordlistan: ordlistan över vanliga OA-ord och -fraser är en riktigt bra sak att börja översätta först. Många professionella översättare kommer inte att förstå återhämtningskulturen och terminologin så om du kan hitta någon inom OA recovery som kan översätta ordlistan åt dig är det en mycket användbar sak att kunna ge till en översättare.

Lokalt översatt litteratur

Då och då kan litteratur produceras av OA Region 9, till exempel workshops och broschyrer, som ännu inte är godkända för konferensen men som anses "lokalt godkända" och du kan översätta all denna litteratur utan licens genom att bara meddela Region 9-styrelsen.

LÄR DIG MER

Lokala anslutningar

Region 9 betjänar OA i Afrika, Europa, inklusive Ryssland, Mellanöstern och Västasien. OA Region 9 har en närvaro i mer än fyrtio länder med aktiva serviceorgan, möten och/eller OA-medlemmar som talar mer än fyrtio språk.

Läs mer

Medel

Ekonomisk hjälp för att göra översättningar finns tillgänglig från både World Service Office och från OA Region 9. På Region 9 har vi en översättningsfond som du kan ansöka om för att få hjälp med kostnaderna för att utföra översättning och tryckning av litteratur i ditt eget land. Detaljerna för hur du ansöker om dessa medel finns under WSO Application Form och R9 Application.

Ladda ner formulär för medel

Region 9 Översättnings- och projektfond

OA Region 9 har en egen översättnings- och projektfond som kan sökas vid sidan av WSO:s ekonomiska hjälp. Sista ansökningsdag för OA Region 9 Translations and Projects-fonden är 1 februari och 1 juli varje år. Länken till blanketten finns nedan och du måste lämna in den till Region 9-kassören innan deadline (kassörernas mejl finns i formuläret).

Ladda ner formulär för medel

Översättningsverkstad

Gå till verktygsfältet